Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Biblioteka

books2
Biblioteka CMPW PAN
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
tel.: 032 271 60 77 wew.236
e-mail: biblioteka@https://cmpw-pan.pl/

 

Biblioteka Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu gromadzi książki i czasopisma naukowe z dziedzin stanowiących obiekt zainteresowania pracowników naukowych Centrum, takich jak chemia, fizyka i technologia polimerów, karbochemia, fizyka, ochrona środowiska, biotechnologia itp.

Obecnie księgozbiór biblioteki zawiera 10 685 woluminów książek i 4 291 woluminów czasopism.

Informacja o zbiorach książkowych jest dostępna przez katalog komputerowy w systemie Libra, który jest aktualizowany na bieżąco. Opis tego systemu i sposób korzystania z biblioteki drogą elektroniczną są dostępne w zakładce Pomoc.

 

Centrum ma dostęp on-line do czasopism następujących wydawnictw w ramach licencji krajowych i konsorcyjnych: Elsevier (roczniki od 1995), Springer (roczniki ieżące ze wszystkimi dostępnymi elektronicznie rocznikami archiwalnymi), Science (roczniki od 2010), Nature (roczniki od 2010), Wiley (roczniki od 1996), American Chemical Society (roczniki od 1996)  oraz Science Citation Index Expanded na platformie Web of Sciences (dane od 1945).

 

Wirtualna Biblioteka Nauki 

 

Udostępnianie:
Biblioteka udostępnia osobom spoza Centrum wszystkie materiały biblioteczne na miejscu oraz wypożycza książki na rewers międzybiblioteczny.