Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Rada Naukowa

PREZYDIUM

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Zbigniew FLORJAŃCZYK
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Zastępca Przewodniczącego

Prof. dr hab. inż. Krystyna CZAJA
Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
Uniwersytetu Opolskiego
ul. Oleska 48
45-052 Opole

Dyrektor CMPW PAN

Prof. dr hab. Barbara TRZEBICKA
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

Sekretarz

Prof. dr hab. inż. Piotr KURCOK
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze

CZŁONKOWIE

prof. dr hab. Grażyna ADAMUS
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Dr hab. inż. Zygmunt BĄK, prof. UJD
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
Aleja Armii Krajowej 13/15
42-218 Częstochowa
dr hab. Henryk BEDNARSKI, prof. CMPW PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
prof. dr hab. Anna BOCZKOWSKA
Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechniki Warszawskiej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa
prof. dr hab. inż. Anna CHROBOK
Katedra Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii
Politechniki Śląskiej
ul. Bolesława Krzywoustego 4
44-100 Gliwice
prof. dr hab. inż. Janusz DATTA
Katedra Technologii Polimerów
Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
dr inż. Aleksander FORYŚ
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Prof. dr hab. inż. Henryk GALINA
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Politechniki Rzeszowskiej
al. Powstańców Warszawy
35-959 Rzeszów
Prof. dr hab. inż. Grażyna GRYGLEWICZ
Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych
Politechniki Wrocławskiej
ul. Gdańska7/9
50-344 Wrocław
Dr hab. inż. Bożena JARZĄBEK, prof. CMPW PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
dr hab. Joanna JAWORSKA
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
dr hab. Katarzyna JELONEK
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Prof. dr hab. Janusz JURCZAK
Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa
Prof. dr hab. inż. Janusz KASPERCZYK
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Prof. dr hab. inż. Marek KOWALCZUK
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Dr hab. inż. Agnieszka KOWALCZUK, prof. CMPW PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Prof. dr hab. inż. Mieczysław ŁAPKOWSKI
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Prof. dr hab. Bogdan MARCINIEC
Katedra Chemii Metaloorganicznej
Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza
Grunwaldzka 6
60-780 Poznań
Prof. dr hab. inż. Elżbieta PAMUŁA
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Prof. dr hab. inż. Paweł PARZUCHOWSKI
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Politechniki Warszawskiej
ul. Nowakowskiego 3
00-664 Waszawa
prof. dr hab. inż. Zbigniew PASZENDA
Wydział Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej
ul. Roosevelta 40
41-800 Zabrze
Prof. dr hab. Stanisław PENCZEK
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
ul. Sienkiewicza 112
90-363 Łódź
dr hab. inż. Joanna PIETRASIK, prof. PŁ
Instytut Technologii Polimerów i Barwników
Politechniki Łódzkiej
ul. Stefanowskiego 16
90-537 Łódź
Prof. dr hab. Marek POTRZEBOWSKI
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
ul Sienkiewicza 112
90-363 Łódź
Dr hab. Sławomira PUSZ
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
prof. dr hab. Piotr SUDER
Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Dr hab. inż. Urszula SZELUGA, prof. CMPW PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Prof. dr hab. Anna TRZECIAK
Zakład Chemii Nieorganicznej
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
Dr hab. inż. Alicja UTRATA-WESOŁEK, prof. CMPW PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Prof. dr hab. inż. Krzysztof WALCZAK
Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii
Politechniki Śląskiej
ul. Bolesława Krzywoustego 4
44-100 Gliwice
Dr hab. inż. Wojciech WAŁACH, prof. CMPW PAN
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
41-819 Zabrze
Prof. dr hab. Małgorzata WITKO
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
ul. Niezapominajek 8
30-239 Kraków
Prof. dr hab. Szczepan ZAPOTOCZNY
Zakład Chemii Fizycznej i Elektrochemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Gronostaja 2
30-387 Kraków