Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Oferta Centrum - ZITA

Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

Oferta współpracy:

W CMPW PAN doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że innowacyjność i nauka potrzebują biznesu, a biznes bez nowoczesnych technologii nie byłby w stanie rozwijać się i napędzać gospodarki. Wiemy, że nowoczesna gospodarka to taka, która oparta jest na wiedzy, a najlepszym modelem jej rozwoju jest ścisła współpraca pomiędzy różnymi dziedzinami nauki i biznesu. Dzięki naszym zespołom badawczym oraz laboratoriom, wyposażonym w nowoczesne zaplecze aparaturowe, przy wsparciu Zespołu Innowacji, Technologii i Analiz, możemy świadczyć usługi w obszarze analiz powierzonych materiałów jak również możemy zaproponować naszym partnerom usługi doradcze i prowadzenie prac badawczych oraz analizę ich bieżących problemów w następujących obszarach: materiały dla zastosowań w ochronie zdrowia, materiały dla zastosowań w ochronie środowiska oraz materiały konstrukcyjne i kompozyty.

Centrum oferuje analizy w zakresie charakterystyki struktury chemicznej i fizycznej oraz właściwości fizykochemicznych i mechanicznych materiałów polimerowych, węglowych i kompozytowych, obrazowanie struktury materiałów i ich powierzchni, a także badania przetwórstwa i (bio)degradacji materiałów polimerowych.

Zespół Innowacji, Technologii i Analiz (ZITA)

Kierownik Zespołu: prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk

tel. 32 271 60 77 w. 225 mail: mkowalczuk@cmpw-pan.pl

Osoba do kontaktu: dr inż. Wanda Sikorska

tel. 32 271 60 77 w. 225 mail: zita@cmpw-pan.pl

Głównymi zadaniami Zespołu są:

•    Realizowanie polityki Centrum w stosunku do biznesowych podmiotów zewnętrznych określonej przez Dyrekcję CMPW PAN,

•    Prowadzenie działań marketingowych zmierzających do promowania Centrum w zakresie działalności usługowej oraz inicjowanie współpracy z biznesem,

•    Nawiązywanie kontaktów i współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie usług badawczych CMPW PAN, inicjowanie projektów badawczych w kooperacji z partnerami biznesowymi,

•    Koordynacja procesu prowadzenia usług wykonywanych w CMPW PAN dla podmiotów zewnętrznych.

  1. Analizy badawcze z wykorzystaniem aparatury CMPW PAN zakupionej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020 – UDA-RPSL.01.01.00-24-05B3/17-00
  2. Analizy badawcze z wykorzystaniem pozostałej aparatury CMPW PAN