Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Współpraca międzynarodowa

„Szyte-na-miarę zielone systemy polimerowe do zaawansowanych zastosowań medycznych i opakowaniowych”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk

Koordynatorzy: dr Joanna Rydz-Pawlak, prof. Darinka Christova

Okres realizacji : 2024-2025

 

„Charakterystyka strukturalna nanosystemów na bazie polimerów z wykorzystaniem metod mikroskopowych i rozpraszania”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk

Koordynatorzy: prof. Barbara Trzebicka, prof. dr hab. Stanislav Rangelov

Okres realizacji : 2024-2025

 

„Funkcyjne polioksazoliny do kompleksowania egzogenicznego DNA”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk

Koordynatorzy: dr Natalia Oleszko-Torbus, dr hab. Emi Haladjova

Okres realizacji : 2024-2025

 

„Kompozyty na bazie biopolimerów z cząstkami BaTiO3”

Partner – Instytut Metaloznawstwa, Urządzeń i Technologii z Centrum Hydro- i Aerodynamiki „Acad. A. Balevski” Bułgarskiej Akademii Nauk

Koordynatorzy: dr inż. Marcin Godzierz, dr Mihaela Aleksandrova

Okres realizacji : 2024-2025

 

„Hybrydowe nanomateriały bazujące na polimerach czułych na bodźce i mezoporowatej krzemionce”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk

Koordynatorzy: dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk, prof. CMPW PAN; prof. Violeta Mitova

Okres realizacji : 2024-2025

 

„Modyfikacja konwencjonalnych niosomów polimerami pH-czułymi”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk

Koordynatorzy: prof. Barbara Trzebicka, prof. dr hab. Petar Petrov

Okres realizacji : 2024-2025

 

„Nowe materiały węglowe o potencjalnym zastosowaniu w ochronie środowiska i medycynie”

Partner – Instytut Chemii Organicznej z Centrum Fitochemii Bułgarskiej Akademii Nauk

Koordynatorzy: dr hab. Urszula Szeluga, prof. CMPW PAN; prof. dr. hab. Boyko Tsynsarski

Okres realizacji : 2024-2025

 

„Nanostruktury węglowe o hybrydyzacji spi sp3 przeznaczone do magazynowania energii”

Partner – Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk, Praga

Koordynatorzy: dr Rene Pfeifer, prof. dr Mark Rummeli

Okres realizacji – 2024-2026

 

„Materiały dla optoelektroniki oraz separacji membranowej, bazujące na związkach (hetero)aromatycznych”

Partner – Instytut Chemii Makromolekularnej „Petru Poni” Rumuńskiej Akademii, Iasi

Koordynatorzy: dr Mariana Dana Damaceanu, dr hab. inż. Bożena Jarząbek

Okres realizacji – 2023-2025

 

„Poliestry do zastosowań specjalnych zawierające cyklodekstrynę oraz amidowe fragmenty strukturalne”

Partner – Instytut Chemii Makromolekularnej „Petru Poni” Rumuńskiej Akademii, Iasi

Koordynatorzy: dr Cristian Peptu, dr Joanna Rydz-Pawlak

Okres realizacji – 2023-2025

 

„Polimerowe kompozyty cienkowarstwowe do zastosowań w sieci czujników osobistych”

Partner – Laboratorium Inżynierii Materiałów Polimerowych Uniwersytetu w Lyonie 1 (IMP – UMR CNRS),

Koordynatorzy: Prof dr hab. Sebastien Pruvost, dr inż. Marcin Godzierz

Okres realizacji – 2023 – 2024

 

„Nanokompozyty polimerowe z hybrydowymi nanonapełniaczami dla materiałów ekranujących EMI i sensorów”

Partner – Instytut Chemii Makromolekularnej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów

Koordynatorzy: prof. Yevgen Mamunya, dr hab. Sławomira Pusz

Okres realizacji – 2022 – 2024

 

„Przetwórstwo i łączenie nowych funkcjonalizowanych materiałów biopolimerowych”

Partner – E.O. Paton Instytut Instalacji Elektrycznej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów

Koordynatorzy: dr Maksym Iurzhenko, dr hab. Grażyna Adamus

Okres realizacji – 2022 – 2024

 

„Nowe termostabilne, superhydrofobowe nanokompozyty typu struktury grafenowe/ poli(dimetylosiloksan) o specyficznej funkcjonalności”

Partner – Instytut Chemii Powierzchni im. O.O. Chuiko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów

Koordynatorzy: dr Iryna Ya. Sulym, dr hab. inż. Urszula Szeluga

Okres realizacji – 2022 – 2024

„Nowe porowate materiały węglowe i kompozyty węgiel-węgiel – metody syntezy, chrakterystyka i zastosowania”

Partner – Instytut Chemii Organicznej Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy: dr hab. Boyko Tsyntsarski, dr inż. Urszula Szeluga

Okres realizacji: 2022 – 2023

 

„Nanomateriały oparte na oksazolinach”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy: prof. Violeta Mitova, dr Natalia Oleszko-Torbus

Okres realizacji: 2022 – 2023

 

„Biodegradowalne kopolimery poli(alkoholu winylowego) dla zaawansowanych zastosowań biotechnologicznych”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy: prof. Darinka Christova, dr Joanna Rydz-Pawlak

Okres realizacji: 2022 – 2023

 

„Agregacja w wodzie amfifilowych kopolimerów blokowych zawierających ugrupowania cukrowe”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy: prof. Petar Petrov, prof. dr hab. Barbara Trzebicka

Okres realizacji: 2022 – 2023

 

„Badania nanostruktur polimerowych i hybryd polimerowych”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy: prof. Stanisłav Rangelov, prof. dr hab. Barbara Trzebicka

Okres realizacji: 2022 – 2023

 

„Nanokompozyty polimerowe z hybrydowymi nanonapełniaczami dla materiałów ekranujących EMI i sensorów”

Partner – Instytut Chemii Makromolekularnej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów

Koordynatorzy: prof. Yevgen Mamunya, dr hab. Sławomira Pusz

Okres realizacji: 2022 – 2023

 

„Przetwórstwo i łączenie nowych funkcjonalizowanych materiałów biopolimerowych”

Partner – E.O. Paton Instytut Instalacji Elektrycznej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów

Koordynatorzy: dr Maksym Iurzhenko, dr hab. Grażyna Adamus

Okres realizacji: 2022 – 2023

 

„Nowe termostabilne, superhydrofobowe nanokompozyty typu struktury grafenowe/ poli(dimetylosiloksan) o specyficznej funkcjonalności”

Partner – Instytut Chemii Powierzchni im. O.O. Chuiko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów

Koordynatorzy: dr Iryna Ya. Sulym, dr hab. inż. Urszula Szeluga

Okres realizacji: 2022 – 2023

 

„Badania sensorów węglowych dla detekcji gazów”

Partner – Instytut Fizyki Czeskiej Akademii Nauk, Praga

Koordynatorzy: Dr Pavla Stenclova, dr hab. Sławomira Pusz

Okres realizacji: 2020 – 2023

 

„Kompleksy inkluzyjne oparte na PHA z cyklodekstryną – przygotowanie i badanie”

Partner – Instytut Chemii Makromolekularnej „Petru Poni” Rumuńskiej Akademii, Iasi

Koordynatorzy: dr Cristian Peptu, dr Joanna Rydz-Pawlak

Okres realizacji: 2019 – 2022

 

„Nowe polimery kondensacyjne dla optoelektroniki oraz separacji membranowej”

Partner – Instytut Chemii Makromolekularnej „Petru Poni” Rumuńskiej Akademii, Iasi

Koordynatorzy: dr Mariana Dana Damaceanu, dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk

Okres realizacji: 2019 – 2022

 

„Badania bioaktywnych materiałów otrzymanych metodą elektroprzędzenia, predykcja zachowania podczas kompostowania”

Partner – Instytut Polimerów Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława

Koordynatorzy: dr Alena Siskova, dr inż. Wanda Sikorska

Okres realizacji: 2019 – 2022

 

„Struktura i produkty degradacji funkcjonalizowanych kopolimerów blokowych do zastosowań biomedycznych”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy: prof. Darinka Christova, dr Joanna Rydz-Pawlak

Okres realizacji: 2018 – 06.2021

 

„Micele polimerowe jako nanonośniki do przekraczania bariery krew-mózg”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy: prof. Petar Petrov, prof. dr hab. Barbara Trzebicka

Okres realizacji: 2018 – 06.2021

 

„Termo i pH-czułe polimerowe nanokontenery dla transportu biologicznie aktywnych cząstek”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy: prof. Stanisłav Rangelov, prof. dr hab. Barbara Trzebicka

Okres realizacji: 2018 – 06.2021

 

„Nanocząsteczki hybrydowe srebra i polimerów gwieździstych”

Partner – Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy: prof. Violeta Mitova, dr Barbara Mendrek

Okres realizacji: 2018 – 06.2021

 

„Materiały węglowe z prekursorów polimerowych i ich zastosowanie do otrzymywania kompozytów polimerowo/węglowych”

Partner – Instytut Chemii Organicznej Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy: dr hab. Boyko Tsyntsarski, dr inż. Urszula Szeluga

Okres realizacji: 2018 – 06.2021

 

„Nowoczesne kompozyty polimerowe z różnymi nanonapełniaczami węglowymi jako zamienniki nanokompozytów grafenowo-polimerowych”

Partner – Instytut Chemii Makromolekularnej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów

Koordynatorzy: prof. Yevgen Mamunya, dr hab. Sławomira Pusz

Okres realizacji: 2018 – 2021

 

„Spawanie biopolimerów i badanie biodegradacji spawanych spoiw”

Partner – E.O. Paton Instytut Instalacji Elektrycznej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów

Koordynatorzy: dr Maksym Iurzhenko, dr hab. Grażyna Adamus

Okres realizacji: 2018 – 2021

 

„Kontrolowane uwalnianie i badania degradacji nanocząstek zawierających lek organiczny otrzymanych z biodegradowalnych pochodnych poliestrów alifatycznych”

Partner – Centrum Badawcze Nauk Przyrodniczych Węgierskiej Akademii Nauk, Budapeszt

Koordynatorzy: dr Tivadar Feczkó, dr Joanna Rydz-Pawlak

Okres ralizacji: 2017 – 2019

 

„Charakterystyka bio-polimerów i ich produktów degradacji z zastosowaniem LC-MSn”

Partner – Instytut Polimerów Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława

Koordynatorzy: dr Alena Siskova, dr inż. Wanda Sikorska

Okres realizacji: 2016 – 2018

 

„Nowe poliimidy dla mikro- lub nano-elektroniki oraz separacji membranowej”

Partner – Instytut Chemii Makromolekularnej „Petru Poni” Rumuńskiej Akademii, Iasi

Koordynatorzy: dr Maria Bruma, dr hab. inż. Aleksandra Wolińska-Grabczyk

Okres realizacji: 2016 – 2018

 

„Synteza i zastosowanie polimerów gwieździstych znakowanych fluoroforami do transfekcji”

Partner – Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia

Koordynatorzy: prof. Mario Smet, dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk

Okres realizacji: 2016 – 2018

 

„Otrzymywanie i charakterystka materiałów węglowych z polimerowych produktów ubocznych i odpadów”

Partner: Instytut Chemii Organicznej Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Bułgaria

Koordynatorzy: dr hab. Boyko Tsyntsarski, dr inż. Urszula Szeluga

Okres reakizacji: 2015 – 2017

 

„Polimery gwieździste jako nośniki substancji aktywnych biologicznie”

Partner: Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Bułgaria

Koordynatorzy: prof. Neli Koseva, dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk

Okres reakizacji: 2015 – 2017

 

„Polimerowe nanocząstki dla immobilizacji i transportu leków i biomakromolekuł”

Partner: Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Bułgaria

Koordynatorzy: prof. Stanisłav Rangelov, prof. dr hab. Barbara Trzebicka

Okres reakizacji: 2015 – 2017

 

„Nowoczesne nano-kompozyty polimerowe z napełniaczami antracytowymi jako zamienniki nano-kompozytów grafenowo/polimerowych”

Partner: Instytut Chemii Makromolekularnej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina

Koordynatorzy: prof. dr. hab. Yevgen Mamunya, dr hab. Sławomira Pusz

Okres realizacji: 2015 – 2017

 

„Otrzymywanie i charakterystyka miceli polimerowych tworzonych przez amfifilowe kopolimery blokowe”

Partner: Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Bułgaria

Koordynatorzy: prof. dr Petar Petrov, prof. dr hab. Barbara Trzebicka

Okres realizacji: 2015 – 2017

 

„Mikrokapsułki polimerowe uzyskiwane drogą micelizacji kopolimerów blokowych do zastosowań katalitycznych”

Partner: Leibniz Institute of Polymer Research Dresden, Niemcy

Kordynatorzy projektu: dr Andriy Horechyy, dr inż. Marcin Libera

Okres realizacji: 2015 – 2016

 

„Charakterystyka polimerów czułych na bodźce o różnej topologii za pomocą chromatografii żelowej w wodzie”

Partner: Instytut Polimerów Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława

Koordynatorzy projektu: dr Marek Stach, dr Barbara Mendrek

Okres realizacji: 2013 – 2015

 

„Nowe dwufunkcyjne aromatyczne aldehydy i aminy oraz poliazometiny i polisulfoazometiny dla optoelektroniki i membrany do separacji mieszanin gazów i cieczy”

Partner: Instytut Chemii Makromolekularnej, Iasi, Rumunia

Koordynatorzy projektu: prof. Maria Bruma, dr hab. Aleksandra Wolińska-Grabczyk

Okres realizacji: 2013 – 2015

 

„New Biotechnological approaches for biodegrading and promoting the environmental biotransformation of synthetic polymeric materials”

Partner: Uniwersytet w Bolonii, Włochy

Koordynatorzy projektu:dr hab. Grażyna Adamus

Okres realizacji: 2012 – 2015

 

„Otrzymywanie i charakterystyka materiałów węglowych z polimerowych produktów ubocznych i odpadów”

Partner: Instytut Chemii Organicznej Bułgarskiej Akademii Nauk

Koordynatorzy projektu: prof. T. Krumova Budinova-Petrova, dr U. Szeluga

Okres realizacji: 2012 – 2014

 

„Antybakteryjne powierzchnie szczepione liniowymi i rozgałęzionymi poli[metakrylanami 2-(dimetyloamino)etylu]”

Partner: Uniwersytet Leuven, Belgia

Koordynatorzy projektu: dr Mario Smet, dr inż. Agnieszka Kowalczuk

Okres realizacji: 2012 – 2014

 

„Biodegradowalne kopoliestrowęglany – materiał na stenty sercowo-naczyniowe”

Partner: Uniwersytet Fudan w Szanghaju, Chiny

Koordynatorzy projektu: prof. dr Z. Fan, prof. dr hab. J. Kasperczyk

Czas realizacji: 2012 – 2014

 

„Biodegradowalne, czułe na bodźce hydrożele polifosfoestrowe do biomedycznych zastosowań”

Partner: Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy projektu: prof. dr K. Troev, prof. dr hab. A. Dworak

Czas realizacji: 2012 – 2014

 

„Polimerowe nanocząstki dla immobilizacji i transportu leków i biomakromolekuł”

Partner: Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy projektu: dr hab. B. Trzebicka, prof. dr S. Rangelov

Czas realizacji: 2012 – 2014

 

„Funkcjonalizowane hydrofilowe i amfifilowe polimery do projektowania nowych materiałów”

Partner: Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia

Koordynatorzy projektu: prof. dr hab. Andrzej Dworak

Okres realizacji: 2012 – 2014

 

„Otrzymywanie i właściwości elektrochemiczne organicznych materiałów elektroaktywnych”

Partner: Uniwersytet Techniczny w Kownie

Koordynatorzy projektu: prof. dr hab. M. Łapkowski, prof. dr J.V. Gražulevičius

Okres realizacji: 2012 – 2013

 

„Nowe technologie cienkowarstwowe dla organicznych struktur fotowoltaicznych”

Partner: Uniwersytet Jana Keplera w Linzu, Austria

Koordynatorzy projektu: dr hab. J. Weszka, prof. dr N.S. Sriciftci

Czas realizacji: 2011 – 2012

Projekt badawczy nr 8508/R11/R12

„Catalysis for Polluting Emissions Aftertreatment and Production of Renewable Energies”

Partner: Uniwersytet P. i M. Curie, Paryż, Francja

Koordynatorzy projektu: dr inż Andrzej Krztoń

Okres realizacji: 2011  – 2014

 

„New Polymeric Systems for Antitumor Platinum Coordination Compounds”

Partner: Instytut Polimerów Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii

Koordynatorzy projektu: dr inż. A. Kowalczuk, dr N. Koseva

Projekt DO02-198

 

„Nowe dwufunkcyjne aromatyczne aldehydy i aminy oraz poliazometiny/ polisulfoazometiny dla zastosowań w optoelektronice – synteza, struktura i własności”

Partner: „Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry, Romanian Academy, Iasi, Rumunia

Koordynatorzy: dr hab. Jan Weszka, prof. Maria Bruma

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2012

 

„Nowe polimerowe pH czułe nanokontenery z hiperrozgałęzionym wnętrzem”

Partner: Uniwersytet Leuven, Heverlee, Belgia

Koordynatorzy projektu: dr Agnieszka Kowalczuk, dr Mario Smet

Okres realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2012

 

„Nanostrukturalne polimery do zastosowań medycznych (NANOMED)”

Partner zagraniczny: Instytut Polimerów SAN, Bratysława (Słowacja)

Kordynatorzy projektu: dr Agnieszka Kowalczuk, dr Juraj Kronek

Okres realizacji: 18.03.2010 – 31.12.2011

Projekt SK-PL-0029-09/7962/2010

 

„Synteza i charakterystyka polimerów zawierających grupy fotoaktywne”

Partner: Politechnika w Kownie, Litwa

Koordynatorzy projektu: dr Andrzej Wanic, prof. Juozas Midas Grazulevicius

Okres realizacji: 2009 – 2010

 

„Samoorganizujące się, ciekłokrystaliczne, wieloblokowe, organiczne (makro)cząsteczki o właściwościach półprzewodnikowych i ich zastosowanie w (opto)elektronice”

Partner: Uniwersytet J. Fourier, Grenoble, Francja

Koordynatorzy projektu: dr Henryk Janeczek, dr Patrice Rannou

Okres realizacji: 2009 – 2010

 

„Modyfikowane metalami szlachetnymi (Pt, Pd, Ni, Co, Sn) masowe węgliki molibdenu i wolframu – ich aktywność w reakcji otwarcia pierścienia”

Partner: Uniwersytet P. i M. Curie, Paryż, Francja

Koordynatorzy projektu: dr Marek Lewandowski, dr Céline Sayag

Okres realizacji: 2009 – 2010

 

„Badania degradacji bioresorbowalnych materiałów polimerowych z pamięcią kształtu”

Międzynarodowy Program Współpracy Naukowej PICS (Programme International de Coopération Scientifique)

Partner zagraniczny: Uniwersytet w Montpellier, Francja

Koordynatorzy projektu: doc. dr hab. Janusz Kasperczyk, dr Suming Li

Okres realizacji: 2009 – 2011

 

„Preparatyka i charakterystyka pianek węglowych otrzymanych z produktów węgla kamiennego i biomasy”

Partner zagraniczny: Instytut Chemii Organicznej BAN, Sofia, Bułgaria

Koordynatorzy projektu: doc. dr hab. Marta Krzesińska, prof. Temenuzhka Budinowa

Okres realizacji: 2009 – 2010

 

„Biodegradowalne, czułe na bodźce hydrożele polifosfoestrowe”

Partner: Instytut Polimerów BAN, Sofia, Bułgaria

Koordynatorzy projektu: prof. dr hab. Andrzej Dworak, prof. Kolio Troev

Okres realizacji: 2009 – 2011

 

„Polimerowe nanocząstki dla immobilizacji i transportu leków i biomakromolekuł”

Partner: Instytut Polimerów BAN, Sofia, Bułgaria

Koordynatorzy projektu: prof. dr hab. Andrzej Dworak, prof. Stanislav Rangelov

Okres realizacji: 2009 – 2011

 

„Nowe czułe na bodźce polimery oparte o 2-oksazoliny”

Partner: Instytut Polimerów SAN, Bratysława, Słowacja

Koordynatorzy projektu: dr Agnieszka Kowalczuk, dr Juraj Kronek

Okres realizacji: 2007 – 2009

 

„Catalysis for Environment: Depollution, Renewable Energy and Clean Fuels”

Koordynatorzy: dr Andrzej Krztoń, dr Patrick Da Costa (Uniwersytet P. i M. Curie, Paryż)

Okres realizacji: 2007-2010

Międzynarodowa Grupa Badawcza GDRI: Francja, Polska, Wietnam, Brazylia, Portugalia, Hiszpania, Włochy (Groupement de Recherches International)

Program GDRI jest realizowany przez 7 laboratoriów francuskich i 8 polskich.W realizację Programu włączone są również zespoły badawcze z Brazylii, Wietnamu, Portugalii, Hiszpanii i Włoch. Program GDRI obejmuje wspólne badania nad:

– katalitycznym usuwaniem tlenków azotu ze stałych i ruchomych źródeł emisji,
– katalitycznym usuwaniem sadzy emitowanej przez silniki Diesla,
– izomeryzacją paliw ciekłych,
– utlenianiem lotnych związków organicznych (VOC),
– katalitycznym oczyszczaniem wody,
– uzyskiwaniem z gazu syntezowego czystych nośników energii (metanol, wodór, paliwa ciekłe) w procesach reformingu, reakcji gazu wodnego i syntezie Fischera-Tropscha.

 

„Synthesis and characterization of new bifunctional aromatic aldehyde and amine monomers and polyazomethine/azomethine-sulfone for optoelectronic applications. Correlation between chemical and real structures and properties.”

Program for Common Work between “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry Romanian Academy, Iasi (Romania) and Center of Polymer Chemistry, PASci, Zabrze (Poland) for period 2005-2009

 

COST 868

Renewable polymeric materials from agricultural origin such as proteins, polyesters, polysaccharides and lignin are currently under-utilised due to the high cost and difficulties in their processing (i.e. further functionalisation).

This Action aims at the development of new highly sophisticated technologies to introduce new functionalities to the surface of polymer materials in order to design smart products with applications in medicine, cosmetics, construction or technical textiles.

 

Framework Cooperation Agreement

Partner: Instytut Badań Polimerów, Drezno, Niemcy

Okres realizacji: podpisano 27.08.2004 (bezterminowo)

 

„Synthesis and characterisation of advanced polymer and biopolimer materials”

Partner zagraniczny: Instytut Polimerów SAN, Bratysława, Słowacja
Establishment Deed of the Joint Polish-Slovak Laboratory

Okres realizacji: bezterminowa umowa podpisana 15.12.2004