Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Pracownicy

mgr Silke Andra

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

sandra@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 217

prof. dr hab. Grażyna Adamus

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

gadamus@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 226

dr hab. Henryk Bednarski, prof. CMPW PAN

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

hbednarski@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 116

dr Marcelina Bochenek

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

mbochenek@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 259

dr Wioleta Borzęcka

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

wborzecka@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 220

mgr Barbara Bywalec

Główna Księgowa

bbywalec@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 126

mgr Anna Celny

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

acelny@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 195

dr inż. Paweł Chaber

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

pchaber@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 203

mgr inż. Kamil Dawid

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

kdawid@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 206

prof. dr hab. Piotr Dobrzyński

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

pdobrzynski@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 208

dr Khadar Duale

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

kduale@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 229

Teresa Dziedzic

Biuro Obsługi Badań

tdziedzic@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 297

mgr inż. Katarzyna Filipek

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

kfilipek@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 248

dr inż. Aleksander Foryś

Samodzielny Zespół Mikroskopii

aforys@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 131

mgr inż. Anna Gawron

Pracownia Materiałów Węglowych
i Polimerowo-Węglowych

agawron@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 166

dr inż. Paweł Gnida

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

pgnida@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 105

dr inż. Marcin Godzierz

Pracownia Materiałów Węglowych
i Polimerowo-Węglowych

Samodzielny Zespół Mikroskopii

mgodzierz@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 118

dr Barbara Hajduk

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

bhajduk@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 120

dr inż. Henryk Janeczek

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

hjaneczek@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 121

mgr Andrzej Jankowski

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

ajankowski@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 107

dr hab. inż. Bożena Jarząbek, prof. CMPW PAN

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

bjarzabek@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 101

dr hab. Joanna Jaworska

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

jjaworska@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 151

dr hab. Katarzyna Jelonek

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

kjelonek@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 152, 163

dr inż. Bożena Kaczmarczyk

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

bkaczmarczyk@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 161

prof. dr hab. inż. Janusz Kasperczyk

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

jkasperczyk@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 230

mgr Anastasiia Kobyliukh

Pracownia Materiałów Węglowych
i Polimerowo-Węglowych

akobyliukh@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 106

mgr Sonia Koszela

Dział Księgowości

skoszela@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 125

dr Jolanta Konieczkowska

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

jkonieczkowska@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 119

prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

mkowalczuk@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 225

dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk, prof. CMPW PAN

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

akowalczuk@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 235

dr Pallavi Kumari

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

pkumari@cmpw-pan.pl
+ 48 32 271 60 77 w. 118

prof. dr hab. inż. Piotr Kurcok

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

pkurcok@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 227

inż. Iwona Kurnicka

Dział Koordynacji Projektów

ikurnicka@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 293

mgr inż. Klaudia Kurtyka

Pracownia Materiałów Węglowych
i Polimerowo-Węglowych

kkurtyka@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 158

dr inż. Daria Lipowska-Kur

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

dlipowska@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 257

prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

mlapkowski@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 228

mgr inż. Andrzej Marcinkowski

Samodzielny Zespół Mikroskopii

amarcinkowski@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 132

dr inż. Magdalena Martinka Maksymiak

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

mmaksymiak@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 217

mgr Ewa Matkowska

Sekretariat Naukowy

ematkowska@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 236

dr Barbara Mendrek

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

bmendrek@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 261

dr inż. Radosław Motyka

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

rmotyka@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 114

dr Monika Musiał-Kulik

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

mmusial@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 152, 202

dr inż. Marta Musioł

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

mmusiol@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 219

Barbara Niśkiewicz

Biuro Obsługi Badań

bniskiewicz@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 128

dr inż. Klaudia Nocoń-Szmajda

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

knocon@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 105

dr Natalia Oleszko-Torbus

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

noleszko@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 248

mgr inż. Karolina Olszowska

Pracownia Materiałów Węglowych
i Polimerowo-Węglowych

Samodzielny Zespół Mikroskopii

kolszowska@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 260

dr inż. Łukasz Otulakowski

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

lotulakowski@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 258

mgr inż. Agnieszka Pająk

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

apajak@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 114

dr inż. Małgorzata Pastusiak

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

mpastusiak@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 209

Marzena Płaszewska

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

mplawszewska@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 146, 148

dr hab. Sławomira Pusz

Pracownia Materiałów Węglowych
i Polimerowo-Węglowych

Samodzielny Zespół Mikroskopii

spusz@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 250

prof. dr Mark Rümmeli

Pracownia Materiałów Węglowych
i Polimerowo-Węglowych

mrummeli@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 165

dr Joanna Rydz-Pawlak

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

jrydz@cmwp-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 219

prof. dr hab. inż. Ewa Schab-Balcerzak

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

ebalcerzak@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 112

dr Theodoros Sentoukas

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

tsentoukas@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 298

dr inż. Wanda Sikorska

Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

Zespół Innowacji, Technologii i Analiz

wsikorska@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 228

dr inż. Mariola Siwy

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

msiwy@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 105

Katarzyna Skałecka

Dział Obsługi Badań

kskalecka@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 129

dr inż. Anna Smola-Dmochowska

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

asmola@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 209

dr hab. Michał Sobota

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

msobota@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 157

dr Mateusz Stojko

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

mstojko@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 151

dr inż. Bożena Szapska

Sekretariat Naukowy

bszapska@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 198

dr hab. inż. Urszula Szeluga, prof. CMPW PAN
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
Pracownia Materiałów Węglowych
i Polimerowo-Węglowych

uszeluga@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 245

dr Natalia Śmigiel-Gac

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

ngac@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 209

dr Viktoriia Talaniuk

Pracownia Materiałów Węglowych
i Polimerowo-Węglowych

vtalaniuk@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 106

Dr inż. Paulina Teper

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

pteper@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 195

prof. dr hab. Barbara Trzebicka

Dyrektor
Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

btrzebicka@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 128

Elżbieta Twardowska

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

etwardowska@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 242

Agnieszka Urgacz-Kowalczuk

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

aukowalczuk@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 147

dr hab. Alicja Utrata-Wesołek, prof. CMPW PAN

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

autrata@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 298

dr hab. inż. Wojciech Wałach, prof. CMPW PAN

Pracownia Materiałów Nano-
i Mikrostrukturalnych

wwalach@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 259

Ilona Wąwoźna

Dział Księgowości

iwawozna@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 125

dr inż. Jakub Włodarczyk

Pracownia Polimerowych Materiałów Biomedycznych

jwlodarczyk@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 144, 209

dr inż. Paweł Wróbel

Pracownia Materiałów Węglowych
i Polimerowo-Węglowych

pwrobel@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 166, 160

mgr inż. Sonia Wunsik

Biuro Koordynacji Projektów

swunsik@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 293

Gabriela Wydok

Dział Księgowości

gwydok@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 124

Doktoranci Wspólnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Śląskiej

mgr Richa Richa

rricha@cmpw-pan.pl

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

mgr Abhishek Thakur Thakur
Pracownia Materiałów Biodegradowalnych

mgr Ayman Abdallah Ahmed Ismail

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

mgr Muhammad Faisal Amin

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

mfaisal-amin@cmpw-pan.pl

+ 48 32 271 60 77 w. 118

mgr Muhammad Raheel Khan

mrkhan@cmpw-pan.pl

Pracownia Inżynierii Materiałów Funkcjonalnych

mgr Yevheniia Buinova

Pracownia Materiałów Węglowych
i Polimerowo-Węglowych